top of page

Ochrana osobnych Údajov

Ochrana osobních údajů

Naše zásady ochrany vašich osobních údajů

 

Děláme vše proto, abyste se při nakupování na www.majaplanet.com cítili bezpečně.

 

V tomto dokumentu naleznete:

 

Jaké údaje od Vás získáváme.

 

Jak je používáme.

 

S kým je sdílíme.

 

Jak můžete zpracování kontrolovat.

 

Opatření, kterými vaše údaje chráníme a také práva, která v souvislosti se zpracováním máte.

 

Při zpracování respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.

 

 

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

 

Maja Planet
se sídlem: Platanová Alej 10/A
IČO:

 

Naše společnost ustanovila zodpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, kterou je Ing. Barbora Gažová. V případě, že máte jakékoli dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo si chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu e-mailem na adrese mylo@mylo.sk nebo písemně na adrese naší společnosti.

 

Jaké údaje sbíráme

 

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

 

Údaje při nákupu

 

Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vyřídit, jako vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa na doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

 

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech.

 

Kromě standardní platby předem nabízíme také platbu přes PayPal. Ta je realizována přímo na jejich stránkách. V tomto případě jsou nám poskytnuty pouze informace o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, ID transakce, adresa dodání, telefonní číslo, emailová adresa, objednané zboží a zaplacená částka.

 

Jako údaje používáme

 

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme pro následující účely:

 

Poskytování našich služeb

 

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat zboží v souladu s našimi společnostmi.Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme k jejímu vyřízení, případně připomenutí jejího uhrazení, nebo, pokud jste zaplacenou objednávku nevyzvedli, její vyzvednutí. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

 

Komunikace s Vámi

 

Vaše kontaktní údaje používáme k zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo, když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Také vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

 

 

Bezpečnost a ochrana práv

 

Vaše údaje používáme také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízení před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

 

Komu data zpřístupňujeme

 

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou:

 

 

Aktuální zpracovatelé osobních údajů jsou:

 

Slovenská pošta a.s. se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803/S

 

Zásilkovna s. r. o. se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, vložka číslo: 105158/B

 

 

Údaje, které jim poskytujeme:

 

• jméno a příjmení, obchodní jméno;

 

• kontaktní údaje:

o adresa

 

o e-mailová adresa;

 

o telefonní číslo;

 

• informace o identifikaci zásilky v potřebném rozsahu.
 

 

V případech externího zpracování

 

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechna potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytly požadovanou ochranu.

 

Mezi tyto partnery v současnosti patří:

 

Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,

 

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.63270/B

 

 

superfaktura.sk, s.r.o., IČ: 46655034, sídlo: Pri Suchom mlýne 6, 811 04 Bratislava

 

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.j. 81403/B 
 

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

 

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se hájili v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.

 

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci.

 

 

Jak vaše údaje chráníme

 

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechna potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Webhosting nám zajišťuje společnost Websupport, s.r.o., IČ: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.63270/B, která přijala všechna nezbytná opatření v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

 

 

Jaká jsou vaše práva

 

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práv. V případě, že si uplatníte jakékoli z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám.

 

Jak uplatnit vaše práva

 

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v částikontakt.

 

Práva dotyčné osoby

 

Dotčená osoba má právo:

  1. požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby,

  2. na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů,

  3. namítat proti zpracování osobních údajů

  4. pro přenosnost osobních údajů,

  5. podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

  6. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Jakékoliv dotazy související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: mylo@mylo.sk nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Platobné možnosti

- Kreditní / Debitní Karta
- PAYPAL

- Předem na účet

Payment Methods
bottom of page